اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با اعلام كدرشته محل جديد علاوه بر كدرشته محل‌هاي مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌هاي فراگير كارشناسي ارشد ناپيوسته پيام نور ورودي بهمن ماه سال 1398 (نوبت بیستم) و تمديد مهلت ثبت نام

1398/08/08

پیرو اطلاعيه مورخ 98/07/29 و انتشار دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌هاي فراگير كارشناسي ارشد ناپيوسته پيام نور ورودي بهمن ماه سال 1398 (نوبت بیستم)، ضمن اعلام كدرشته محل جديد علاوه بر رشته‌هاي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون مذكور (به شرح ذيل اين اطلاعيه) به اطلاع مي‌رساند مهلت ثبت‌نام تا روز پنجشنبه مورخ 98/08/16 تمديد مي‌گردد. لذا داوطلباني كه تاكنون نسبت‌ به ثبت‌نام در پذيرش اين دوره‌ها اقدام ننموده‌اند، مي‌توانند براساس ضوابط مندرج در اطلاعيه فوق‌الذكر و دفترچه راهنمای مذکور و همچنين مندرجات اين اطلاعيه حداكثر تا تاريخ 98/08/16 به پايگاه اطلاع‌رساني