اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تمديد مهلت ثبت نام و اعلام كدرشته محل‌هاي جديد علاوه بر رشته محل‌هاي مندرج در اطلاعيه‌هاي مورخ 29/10/1397 و 9/11/1397 و اصلاحات كد رشته محل‌هاي مربوط به پذيرش دوره‌هاي كارداني فني و كارداني حرفه‌اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي برای بهمن ماه سال 1397

1397/11/25

 پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 97/10/29 و 9/11/97، بدين وسيله به اطلاع داوطلبان مي‌رساند با توجه اعلام دفتر گسترش آموزش عالي درخصوص كدرشته محل‌هاي جديد علاوه بر كدرشته‌محلهاي اعلام شده در اطلاعيه‌هاي پذيرش فوق‌الذكر و هم‌چنين اصلاحات مربوط به برخي از كد رشته محلها و مراكز آموزشي به شرح جداول ذيل، متقاضيان مي‌توانند ضمن مراجعه به جداول مندرج در بندهاي (الف تا ج) اين اطلاعيه، در صورت تمايل و با توجه به مفاد مندرج در اطلاعيه مورخ‌ 97/10/29 با همراه داشتن مدارك لازم در زمان مقرر به مراكز آموزشي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند. 

با توجه به مراتب فوق مهلت ثبت‌نام در پذيرش رشته‌هاي دوره‌هاي كارداني فني و كارداني حرفه‌اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي تا تاريخ 97/11/29 تمديد مي‌گردد.

دریافت فایل اصلاحات و جداول رشته محلهاي جديد كارداني دانشگاه جامع علمي - كاربردي مرحله دوم تمديد پذيرش - بهمن ماه 97 فرمت PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور