دفترچه راهنماي پذيرش دوره كارداني فني و كارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي سال تحصیلی 1396-1395

1395/06/07

  

« فهرست مطالب‌ دفترچه‌ راهنما »

عنوان
صفحه‌
مقدمه
تعاريف
شرايط پذيرش داوطلبان
سهميه رزمندگان و ایثارگران
روش پذیرش دانشجو
ثبت­نام
راهنمای انتخاب رشته تحصیلی برای گروه­های آموزشی چهارگانه
جدول شماره (1): شهريه دوره‌ كارداني فني و كارداني حرفه‌اي سال تحصیلی 96-95
جدول شماره (2): گروه، كد زیرگروه­ آموزشی، عناوين رشته­های تحصیلی و دیپلم­های دارای اولویت پذیرش دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای سال 95
جدول شماره (3): گروه، کد زیرگروه آموزشی، دیپلم و کد دیپلم‌های مرتبط در اولویت پذیرش دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای سال 95
جدول شماره (4): استان­، ارگان­، دستگاه­ متقاضي، مركز آموزشي، رشته‌ تحصيلي، نیم‌سال پذیرش، نشاني و تلفن مراكز آموزشی مجری دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای سال 95
جدول شماره (5): تعريف شاغل، شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي مراكز آموزشي مجری دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای سال 95
جدول شماره (6): كدرشته محل و عناوين رشته­هاي تحصيلي گروه آموزشی صنعت
جدول شماره (7): کدرشته محل و عناوين رشته­هاي تحصيلي گروه آموزشی كشاورزي
جدول شماره (8): كدرشته محل و عناوين رشته­هاي تحصيلي گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعي
جدول شماره (9): كدرشته محل و عناوين رشته­هاي تحصيلي گروه آموزشی فرهنگ و هنر
جدول شماره (10): نشانی، شماره تلفن و دورنگار واحدهاي استاني دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي
جدول شماره (11): نام و کد استان، نام و کد شهرستان محل اقامت
جدول شماره (12): اسامی استان­های ممنوعه جهت اقامت اتباع خارجي (افغاني و عراقي)
کاربرگ شماره 101: سهمیه شاغل
کاربرگ شماره 102: تايید معدل
نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت‌نام جهت پذيرش دوره‌ كارداني فني و كارداني حرفه‌اي سال 95
فرم پيش‌نويس تقاضانامه ثبت‌نام جهت پذيرش دوره‌ كارداني فني و كارداني حرفه‌اي سال 95
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور