اطلاعيــــه‌ سازمان‌ سنجش آموزش‌ كشور درباره‌ تاريخ و زمان اعلام اسامي‌ پذيرفته‌شدگان‌ نهايــي ‌آزمون ‌دوره‌هاي‌ كاردانـي‌ پيوسته‌ و ناپيوسته نظام‌ جديــد (دانشگاه فني‌ و حرفـــه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعــي )‌ سال‌ 1398

1398/06/12

  به اطلاع كليه داوطلبان شركت كننده در ‌آزمون ‌دوره‌هاي‌ كاردانـي‌ پيوسته‌ و ناپيوسته نظام‌ جديــد (دانشگاه فني‌ و حرفـــه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعــي )‌ سال‌ 1398 مي‌رساند كه نتايج نهايي رشته‌هاي تحصيلي با آزمون و بدون آزمون (صرفاً براساس سوابق تحصيلي) آزمون مذكور در  روز شنبه مورخ  98/06/16 بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org  قرار مي‌گيرد. 

كليه پذيرفته‌شدگان نهايي هريك از كدرشته‌هاي تحصيلي، لازم است ضمن توجه به ضوابط و ‌شرايط اعلام شده در اطلاعيه‌اي كه به همراه نتايج منتشر مي‌گردد، براي كسب اطلاعات بيشتر و دقيق‌تر در خصوص تاريخ، نحوه و مدارك لازم براي ثبت نام به پايگاه اطلاع رساني دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي محل قبولي مراجعه نمايند، 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور