اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اصلاحيه دفترچه راهنماي ثبت‌نام، اعلام تمديد مجدد براي مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي داوطلبان متقاضي شركت در پذيرش دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1397 و همچنين ايجاد امكان ثبت‌نام براي آن دسته از داوطلباني كه در موعد مقرر موفق به ثبت‌نام نشده‌اند

1397/05/06

 پيرو اطلاعيه مورخ 97/03/20 بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ آن دسته از داوطلبان متقاضي شركت در پذيرش دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1397 كه در زمان مقرر (از تاريخ 97/03/06 لغايت 97/03/20) در آزمون مزبور ثبت‌نام نموده‌اند مي‌رساند كه اطلاعات ثبت‌نامي داوطلبان از روزدوشنبه مورخ 97/05/08 لغايت روز جمعه مورخ 97/05/12 بر روي پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و اصلاحيه آن مندرج در اين اطلاعيه به شرح جداول ذيل نسبت به مشاهده و كنترل اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام و در صورت تمايل، ويرايش اطلاعات اقدام نمايند.

ضمناً به منظور مساعدت با داوطلباني كه در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام در آزمون نگرديده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده كه در بازه زماني فوق (97/05/08 لغايت 97/05/12)، اين دسته از متقاضيان نيز بتوانند در صورتي كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل هستند، در پذيرش مذكور ثبت‌نام و انتخاب رشته نمايند.

1- شرايط ثبت‌نام‌ براي داوطلباني كه قبلاً موفق ثبت‌‌نام نشدند:

علاقه مندان به تحصيل در دوره‌هاي كارداني نظام جديد مي‌بايست ضمن اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غير ايراني و توضيحات مربوط به سهميه شاهد و ايثارگر (مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام) در صورتي كه داراي شرايط مذكور باشند، به عنوان داوطلب اين دوره منحصراً در يك رشته امتحاني و متناسب با رشته تحصيلي و كدرايانه اي چهار رقمي ديپلم خود (طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام) متقاضي ادامه تحصيل شوند.

1-2- ثبت‌نام منحصراً به روش ذيل امكان پذير است:

1- مراجعه به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان . 2- دريافت و مطالعه دفترچه راهنماي ثبت‌نام و اصلاحيه آن به شرح جداول مندرج در اين اطلاعيه از پايگاه اطلاع رساني مذكور. 3- آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز جهت ثبت‌نام. 4- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام منحصراً بصورت اينترنتي انجام مي‌گيرد، داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان و پرداخت مبلغ 220/000 (دويست و بيست هزار ريال) به عنوان وجه ثبت‌نام شركت در پذيرش دوره هاي مذكور، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمايند.

تذكر:چنانچه داوطلبي علاقه مند به شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غير دولتي – غيرانتفاعي است، لازم است كه علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ 55/000 (پنجاه و پنج هزار ريال)  ديگر نيز براي دوره هاي مذكور اقدام نمايد.

تبصره: با توجه به اينكه مقرر گرديده است كه در مراحل مختلف فرآيند اين پذيرش، خدماتي از طريق پيام كوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني كه تمايل به استفاده از خدمات پيام كوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ 5/000 (پنج هزار ريال) به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام كوتاه، مي‌توانند از اين خدمات استفاده نمايند.

1-3- دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

به داوطلبان توصيه مي‌شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام، ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس بر اساس فرم پيش نويس با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور اطلاعات لازم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت‌نام اينترنتي موجود است و داوطلبان براي كسب اطلاع بيشتر مي‌توانند به اين راهنما مراجعه نمايند. ضمناً داوطلبان لازم است در درج اطلاعات ثبت نام دقت نمايند.

بديهي است كه در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب در صورت پذيرفته شدن در پذيرش دوره مذكور، قبولي وي باطل شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.

تذكرمهم:

1- آن دسته از داوطلباني كه در زمان ثبت‌نام (97/03/06 لغايت 97/03/20)، دانش آموز سال آخر بوده و موفق به دريافت مدرك ديپلم نشده‌ بودند، مي‌بايست در اين مرحله با مراجعه به قسمت ويرايش اطلاعات در سايت اين سازمان نسبت به درج و يا ويرايش معدل ديپلم اقدام نمايند. بديهي است عواقب ناشي از عدم درج معدل به عهده شخص داوطلب خواهد بود.

2- به اطلاع كليه داوطلبان مي‌رساند كه پذيرش براي كليه رشته‌هاي دوره‌هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و موسسات آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي سال 1397 (42 رشته امتحاني) صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كل ديپلم) انجام مي شود.

2- اصلاحات دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته:

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و پذيرش در دوره‌هاي كارداني نظام جديد سال 1397 (دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي)‌ به اطلاع داوطلباني كه قبلاً در مهلت تعيين شده ثبت‌نام و انتخاب رشته نموده‌اند‌‌، مي‌رساند كه اصلاحات و همچنين كدرشته‌هاي تحصيلي جديد علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي موجود در دفترچه راهنماي مذكور بعد از انتشار دفترچه راهنما و اطلاعيه‌هاي فوق‌الذكر به شرح ذيل به اين سازمان واصل گرديده است.

2-1-  اصلاحات:

الف) موسسه غيردولتي- غيرانتفاعي غياث‌الدين جمشيد كاشاني به دانشگاه غيردولتي- غيرانتفاعي غياث‌الدين جمشيد كاشاني ارتقاء يافته است.

ب) آدرس جديد موسسه غيردولتي - غیر انتفاعی اميد-نهاوند: نهاوند – خیابان شهید بهشتی – خیابان رسالت – روبروی اداره فنی و حرفه‌ای. نشانی وب سايت: www.omidnahavand.ir.

ج) آدرس جديد موسسه غيردولتي- غیر انتفاعی فضيلت-سمنان: سمنان - میدان قومس - پارک سیمرغ. نشاني وب سايت: www.fazilat.ac.ir.

2-2- حذفيات:

شرایط مندرج در بندهای 1 و 3 مندرج در بخش شرایط ضوابط ( جدول شماره 5 صفحه 109 ) موسسه غیرانتفاعی حکیمان به دلیل نداشتن مجوز حذف گرديده ‌است.

2-3- كد رشته محل‌هاي جديد:

دركدرشته محلهاي ذيل علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌ دوره‌هاي كارداني نظام جديد پذيرش دانشجو صورت خواهد گرفت.

دريافت فايل جداول كد رشته محل هاي جديد: با فرمت PDF

3- توصيه‌هاي‌ مهم‌:

1- به داوطلبان توصيه مي‌شود كه در انتخاب كدرشته امتحاني خود دقت لازم را مبذول فرمايند؛ لذا پس از دريافت كد پيگيري 16 رقمي، در اين خصوص به درخواست‌هاي داوطلبان مبني بر اصلاح مورد فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2- توصيه‌ مي‌شود داوطلبان پس از تكميل تقاضانامه و دريافت كدپيگيري، يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و آن را نزد خود نگهداري نمايند.

3- هرگونه‌ تغييري‌ از طريق‌ نشريه پيك‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبري‌ و اطلاع‌رساني‌ سازمان ‌سنجش‌)، پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌هاي عمومي ‌اعلام ‌خواهد شد.

4- در صورت‌ لزوم‌ داوطلبان مي‌توانند با شماره تلفن‌ 42163-021 با روابط عمومي ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نمايند و يا از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي (غيرحضوري) سازمان اقدام نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور