اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در رابطه با اعلام رشته محل‌هاي جديد و اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دوره‌هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1399 و تمديد مهلت ثبت نام و انتخاب رشته

1399/02/23

 پيرو اطلاعيه‌ مورخ 99/02/17 در خصوص ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون دوره‌هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1399 و انتشار دفترچه راهنماي آزمون مذكور در تاريخ 99/02/17، ضمن اعلام اصلاحات و رشته محل‌هاي جديد علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي آزمون فوق‌الذكر بدين‌وسيله به اطلاع كليه متقاضيان آزمون فوق مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر و مساعدت براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (99/02/23) براي ثبت نام و انتخاب رشته اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان بتوانند تا پايان روز شنبه مورخ 99/02/27 نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمايند.

لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي مربوط و مندرجات اين اطلاعيه، به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب كدرشته محل‌هاي مورد علاقه خود در آزمون مذكور اقدام نمايند.

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام خود را تكميل و كد رهگيري ثبت‌نام دريافت نموده‌اند نيز مي‌توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و يا ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي كدرشته محل‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

الف) اصلاحات مربوط به فصل دوم دفترچه راهنما( رشته محل ها):

کد مجموعه امتحاني

نام دانشگاه

نام رشته

کد رشته محل

موارد اصلاحي

107

دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور - اهواز (محل تحصيل دانشكده علوم پزشكي شوشتر)

تكنولوژي پرتوشناسي

1077

محل ثبت نام و محل تحصيل دانشكده علوم پزشكي شوشتر - فاقد خوابگاه

1087


جدول كدرشته محل‌هاي جديد علاوه بر دفترچه راهنما:

كدرشته محل‌هاي گروه آموزشي فني و مهندسي

214 - علمي - كاربردي معماري 

دوره تحصيلي

كدرشته محل

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

ظرفيت پذيرش نيمسال

جنس پذيرش

توضيحات

اول

دوم

زن

مرد

 

روزانه

6276

آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج

30

-

زن

-

 

روزانه

6277

آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج

-

30

زن

-

 

نوبت دوم

6278

آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج

10

-

زن

-

 

نوبت دوم

6279

آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج

-

10

زن

-

 

ب) اصلاحات مربوط به فصل سوم دفترچه راهنما (شرایط و ضوابط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی):

استان تهران * موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان - تهران

www.iranian.ac.ir

شرایط عمومی: لزوم برخورداری از یک دستگاه رایانه و همچنین در اختیار داشتن اینترنت مناسب و آشنایی نسبی با مهارت هایICDL

نشانی:  تهران – خیابان توحید – نرسیده به تقاطع خیابان آزادی – روبروی ایستگاه مترو توحید – کوچه فرهادیه – پلاک 7 – صندوق پستی 353/13445 – کد پستی 1457896351 - تلفن: 02166124000

استان مركزي * موسسه غيرانتفاعي فخر رازي - ساوه

 www.frs.ac.ir

نشانیساوه- شهر صنعتی کاوه – خیابان مرکز خرید – خیابان مهارت – روبروی شرکت رانی - تلفن: 08642341053

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور