اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور‌ درباره اعلام فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌ تحصيلي نيمه متمركز فوريت‌هاي پزشكي پيش‌بيمارستاني در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398

1398/11/06

به اطلاع پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌ تحصيلي نيمهمتمركز كارشناسي ناپيوسته فوريت‌هاي پزشكي پيش‌بيمارستاني (كدرشته‌محل‌هاي 1196 تا 1235 مربوط به كد رشته امتحاني 114) دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 که اسامي آنان از طريق اين اطلاعيه اعلام گرديده است مي‌رساند که لازم است قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه يا دانشکده محل قبولي خود، از تاريخ 98/11/12 به پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي مؤسسه محل قبولي مراجعه نموده و مطابق برنامه زماني اعلام شده در پايگاه اطلاع‌رساني مؤسسه محل قبولي و با به همراه داشتن مدارك ذيل براي ثبت‌نام در رشته قبولي، در دانشگاه يا دانشکده محل قبولي خود حضور يابند. عدم مراجعه به‌موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام، به منزله انصراف قطعي آنان از تحصيل در رشته قبولي تلقي خواهد شد.

مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام

1- اصل و يك برگ تصوير از تمام صفحات شناسنامه.

2- اصل و يك برگ تصوير از پشت و روي كارت ملي.

3- شش قطعه تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.

4- ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه (برادران) مي‌بايست مطابق با ‌يكي از كدهاي مندرج در صفحه 5 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 باشد.

5- اصل حكم مرخصي سالانه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع.

6- اصل يا گواهي مدرك كارداني (فوق ديپلم) حداكثر تا تاريخ 98/11/30، براي‌ آن‌دسته‌ از پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ ارائه‌ اصل يا گواهي مدرك‌ كارداني امكان‌پذير نباشد، لازم است اصل گواهي تأييد شده ‌توسط ‌دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك كارداني با محتوي فرم شماره 7 مندرج در دستورالعمل ثبت‌نامي (ارائه شده به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي) را ارائه نمايند كه در آن قيد شده باشد « اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد.» در صورتي كه فرد پذيرفته در تاريخ مقرر فارغ‌التحصيل نشده باشد، قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد.

7- ارائه ‌اصل‌ گواهينامه انجام خدمات قانوني مقرر (طرح لايحه نيروي انساني): ‌پذيرفته‌شدگان داراي مدرك كارداني گروه آموزشي پزشكي- پايان ‌طرح‌ نيروي ‌انساني‌ آنان تا تاريخ 98/06/31 و يا 98/11/30 باشد يا گواهي معافيت از خدمت لايحه طرح.

8- دارندگان مدرك كارشناسي پيوسته كه ثبت‌نام و ادامه تحصيل آنان در رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته گروه آموزشي پزشكي بلامانع بوده، لازم است مطابق مفاد بند «ﻫ» مندرج در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 اقدام نمايند.

9- دارندگان مدرك معادل كه ثبت‌نام و ادامه تحصيل آنها بلامانع بوده، لازم است مطابق مفاد بند «ط» مندرج در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 اقدام نمايند.

تذكرات مهم

1- كليه‌ پذيرفته‌شدگان‌ ملزم‌ مي‌باشند که مطابق برنامه زماني مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي مؤسسه محل قبولي خود، ‌براي ثبت‌نام به دانشگاه يا دانشکده محل قبولي مراجعه ‌نمايند. بديهي ‌است‌ عدم مراجعه به‌موقع براي ‌ثبت‌نام، به ‌‌منزله ‌انصراف‌ از تحصيل در رشته‌ قبولي تلقي ‌مي‌گردد‌.

2- پذيرفته‌شدگان‌ دوره‌ روزانه‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ اين آزمون،‌ خواه‌ در مؤسسه آموزش‌ عالي‌ ذي‌ربط ثبت‌نام‌ نمايند يا ننمايند، حتي‌ با دادن‌ انصراف‌ قطعي‌ از تحصيل‌ مجاز به‌ انتخاب دوره‌ روزانه‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ در آزمون‌ كارداني‌ به‌ كارشناسي ‌ناپيوسته‌ سال‌ 1399 نمي‌باشند.

داوطلبان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را در اين خصوص حداكثر تا تاريخ 98/11/15 در ساعت اداري با شماره‌ تلفن‌ 42163 (كد 021) و يا با بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org مطرح نمايند.

 

 
اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌ تحصيلي نيمه متمركز فوريت‌هاي پزشكي پيش‌بيمارستاني در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور