اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاريخ و محل برگزاري مصاحبه از معرفي‌شـدگان چند برابر ظرفيت پذيرش رشته‌ تحصيلي نيمه‌متمركز فوريت‌هاي پزشكي پيش‌بيمارستاني در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398

1398/07/01

پيرو اطلاعيه مورخ 98/06/13  مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، بدين‌وسيله به اطلاع معرفي‌شدگان چند‌برابر ظرفيت پذيرش رشته‌ تحصيلي نيمه‌متمركز كارشناسي ناپيوسته فوريت‌هاي پزشكي پيش‌بيمارستاني دانشكده و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي (كد رشته‌محل‌هاي 1196 تا 1235 مربوط به كد رشته امتحاني 114 گروه آموزشي پزشكي) در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 مي‌رساند، داوطلباني كه اسامي آنان در رديف معرفي‌‌شدگان چند برابر ظرفيت پذيرش كد رشته‌محل‌هاي مربوط به رشته امتحاني فوريت‌هاي پزشكي پيش‌بيمارستاني (كدرشته امتحاني 114) گروه آموزشي پزشكي اعلام گرديده، لازم است با توجه به استان محل اقامت خود مطابق جدول ذيل، براي اطلاع از برنامه زماني و نشاني مكان مصاحبه و همچنين مدارك لازم براي ارائه به دانشگاه در زمان مصاحبه، از تاريخ 98/07/24 به پايگاه اينترنتي دانشگاه محل مصاحبه مراجعه نمايند و پس از كسب اطلاعات لازم، منحصراً به دانشگاه مجري انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش خود مراجعه نموده و از مراجعه به ساير دانشگاه‌هاي مجري جداً خودداري نمايند. عدم مراجعه داوطلب به دانشگاه مربوط براي مصاحبه و ساير مراحل گزينش، به منزله انصراف از پذيرش در اين رشته تحصيلي تلقي خواهد شد.

 

قطب

شهر و دانشگاه  مجري مصاحبه

استان محل اقامت معرفي‌شدگان

1

كرج – دانشگاه علوم پزشكي البرز

آذربايجان شرقي، اردبيل، البرز، تهران، قزوين، گيلان و مازندران

2

كرمانشاه - دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

ايلام ، كردستان ، كرمانشاه

3

مشهد - دانشگاه علوم پزشكي مشهد

خراسان رضوي، خراسان‌ شمالي و گلستان

4

يزد - دانشگاه علوم پزشكي يزد

چهارمحال و بختياري، كرمان و يزد 

5

شيراز - دانشگاه علوم پزشكي شيراز

بوشهر، خوزستان، فارس، كهگيلويه و بويراحمد و هرمزگان

6

همدان - دانشگاه علوم پزشكي همدان

آذربايجان غربي، زنجان، لرستان، مركزي و همدان

7

اصفهان – دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهان، سمنان و قم

8

بيرجند – دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور