اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اسامي ‌معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت ‌پذيرش كد رشته‌محل‌ 3913 داراي شـرايط خاص آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 و زمان و محل انجام مراحل مصاحبه از معرفي شدگان

1398/06/03

بدين‌وسيله از كليه داوطلباني كه اسامي آنان به‌‌ عنوان معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت پذيرش كد‌رشته‌محل داراي شرايط خاص آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح (كدرشته‌محل 3913 «مهندسي تكنولوژي نقشه‌برداري») در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرارگرفته است دعوت مي‌نمايد، براساس برنامه زماني تعيين شده و با همراه داشتن مدارك مورد نياز اعلام شده از سوي آموزشكده‌ مربوط، در تاريخ و ساعت تعيين شده براي انجام مصاحبه و ساير مراحل مختلف گزينش به نشاني ذيل مراجعه نمايند.

آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح 

الف- زمان و مكان مصاحبه: 

زمان:  - برادران از ساعت 8:00 صبح تا ساعت 16:00 عصر روز سه‌شنبه 98/06/05  

 - خواهران از ساعت 8:00 صبح تا ساعت 16:00 عصر روز چهارشنبه 98/06/06

 - داوطلبان داراي نقص در پرونده از ساعت 8:00 صبح تا ساعت 16:00 عصر روز شنبه 98/06/09 

مكان: تهران، ميدان وليعصر (عج)، بلوار كشاورز، بين بيمارستان‌ ساسان و بيمارستان پارس، خيابان شهيد حسين شوريده، آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح. 

ب- مدارك لازم: 

1- سه سري تصوير از تمامي صفحات شناسنامه، 2 – سه سري تصوير از پشت و روي كارت ملي،  3 – سه سري تصوير گواهينامه كارداني و يا مدرك دال بر فارغ‌التحصيلي در مقطع كارداني، 4 – سه قطعه عكس،  5- درصورت عضويت در بسيج و يا داشتن كارت پايان خدمت، تصوير مدارك لازم ارائه گردد.

 اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته نقشه برداری(کد رشته محل 3913) - اموزشكده فني نقشه برداري -سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور