اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام و زمان مجدد براي ثبت نام داوطلبان متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 و بيست و پنجمين دوره المپياد علمي- دانشجويي كشور

1398/11/14

پيرو اطلاعيه مورخ 98/11/13، بدين‌وسيله ضمن اعلام اصلاحات ذیل در دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 به اطلاع كليه متقاضيان ثبت‌نام و شركت در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 در تمامي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و همچنين دانشگاه آزاد اسلامي و بيست و پنجمين المپياد علمي- دانشجويي كشور كه در مهلت تعيين شده (16/9/98 لغايت 98/09/28) نتوانسته‌اند نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذكور اقدام نمايند مي‌رساند، مهلت مجدد براي ثبت‌نام‌ در آزمون‌ مذكور از روز دوشنبه مورخ 98/11/14 تا روز چهارشنبه مورخ 98/11/16 در نظر گرفته شده است كه داوطلبان مي توانند پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت‌نام و همچنين اصلاحات مورخ 98/09/25و اين اطلاعيه وفراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، منحصراً از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذكور اقدام نمايند.

موارد اصلاحي دفترچه راهنماي ثبت نام:

 

ردیف

مجموعه

امتحانی

نام مجموعه

موارد اصلاحي

 

1102

مجموعه علوم جغرافیایی

در رشته «جغرافیا و برنامهریزی گردشگری»، نام گرایش اول به «برنامهریزی فضایی و مجتمعهای گردشگری» اصلاح میشود و گرایش دوم با نام «مجتمعهای گردشگری» حذف میشود.

 

1112

مجموعه فقه و حقوق

رشته «معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده» به عنوان رشته دهم با کد ضریب «1» توسط دانشگاه امام صادق (ع) پذیرش میشود.

 

1117

مجموعه علوم تربیتی

رشته گرایش «تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی» حذف شده است و رشته «تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش بدون گرایش» جایگزین آن میشود.

 

1294

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

پذیرش در این مجموعه امتحانی و در رشته « ایمنی، بهداشت و محیط زیست» همانند سال قبل صرفاً توسط «دانشگاه تهران» انجام میشود و «دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی» در آزمون سال 1399 صرفاً در مجموعه امتحانی «1293» و در رشته «مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)» پذیرش خواهد داشت.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور