اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت‌نام در هفتمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور – سال 1398

1398/07/02

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام هفتمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور در سال 1398، بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در آزمون مذكور مي‌رساند، با توجه به اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور، شرايط و ضوابط اختصاصي و هم‌چنين فهرست شغل محل‌هاي سازمان هواشناسي بشرح ذيل اعلام مي‌گردد. بنابراين كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه تا مهلت درنظر گرفته شده براي ثبت‌نام و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت‌نام و هم‌چنين مندرجات اين اطلاعيه و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذكور اقدام نمايند.

الف) شرايط و ضوابط اختصاصي سازمان هواشناسي كشور:

- از پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون، تعهد خدمتي به صورت محضري مبني بر عدم درخواست تغيير محل خدمت به مدت ده سال اخذ خواهد شد.

- طي نمودن موفقيت‌آميز دوره‌هاي آموزشي تخصصي هواشناسي بمدت حداقل شش ماه در مركز آموزش هواشناسي و علوم جو جهت دارندگان ساير مدارك تحصيلي (غير از رشته تحصيلي هواشناسي) براي متقاضيان مشاغل اختصاصي هواشناسي الزامي است.

- ارائه تعهد خدمت نوبتكاري (شيفتي) در مشاغل كاشناس زير ساخت ارتباطات هواشناسي و كارشناس هواشناسي همديدي.

ب) فهرست شغل محل‌های سازمان هواشناسي كشور:

کد شغل محل

شغل

محل خدمت

تعداد

آزاد

ایثارگر 25 درصد

ایثارگر 5 درصد

معلول

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

17719

كارشناس پردازش داده هاي هواشناسي

اردبيل-اردبيل

1

-

-

-

-

-

-

زن/مرد

1

17720

كارشناس پردازش داده هاي هواشناسي

البرز-كرج

1

زن/مرد

1

-

-

-

-

-

-

17721

كارشناس پردازش داده هاي هواشناسي

خراسان جنوبي-بيرجند

1

زن/مرد

1

-

-

-

-

-

-

17722

كارشناس پردازش داده هاي هواشناسي

خراسان رضوي-مشهد

1

-

-

-

-

-

-

زن/مرد

1

شرایط احراز تحصیلی اين شغل محل‌ها یکسان می‌باشد: 17719، 17720، 17721، 17722
شرایط احراز تحصیلی: 31438:هواشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-31464:كامپيوترگرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-32740:رياضي گرايش كاربردي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-32977:امار گرايش امار رياضي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-33367:رياضي گرايش محض(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-33420:فيزيك گرايش حالت جامد(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-33421:فيزيك گرايش اتمسفر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)

17723

كارشناس تجهيزات هواشناسي

خراسان رضوي-مشهد

1

-

-

زن/مرد

1

-

-

-

-

17724

كارشناس تجهيزات هواشناسي

سيستان و بلوچستان-زاهدان

1

زن/مرد

1

-

-

-

-

-

-

17725

كارشناس تجهيزات هواشناسي

قزوين-قزوين

1

زن/مرد

1

-

-

-

-

-

-

17726

كارشناس تجهيزات هواشناسي

يزد-يزد

1

زن/مرد

1

-

-

-

-

-

-

شرایط احراز تحصیلی اين شغل محل‌ها یکسان می‌باشد: 17723، 17724، 17725، 17726
شرایط احراز تحصیلی: 31165:مهندسي برق گرايش الكترونيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-31330:مهندسي مكانيك گرايش سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-31347:مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس)-31438:هواشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-33420:فيزيك گرايش حالت جامد(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-33421:فيزيك گرايش اتمسفر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)

17727

كارشناس حقوقي

بوشهر-بوشهر

1

-

-

-

-

-

-

زن/مرد

1

17728

كارشناس حقوقي

خراسان رضوي-مشهد

1

زن/مرد

1

-

-

-

-

-

-

17729

كارشناس حقوقي

زنجان-زنجان

1

-

-

-

-

-

-

زن/مرد

1

17730

كارشناس حقوقي

كرمان-كرمان

1

زن/مرد

1

-

-

-

-

-

-

شرایط احراز تحصیلی اين شغل محل‌ها یکسان می‌باشد: 17727، 17728، 17729، 17730
شرایط احراز تحصیلی: 30431:حقوق خصوصي(فوق ليسانس)-31686:حقوق عمومي(فوق ليسانس)

17731

كارشناس زيرساخت ارتباطات هواشناسي

كهگيلويه و بويراحمد-ياسوج

1

زن/مرد

1

-

-

-

-

-

-

17732

كارشناس زيرساخت ارتباطات هواشناسي

لرستان-استان لرستان-خرم آباد

1

زن/مرد

1

-

-

-

-

-

-

شرایط احراز تحصیلی اين شغل محل‌ها یکسان می‌باشد: 17731، 17732
شرایط احراز تحصیلی: 30149:مهندسي برق گرايش مخابرات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-31165:مهندسي برق گرايش الكترونيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-31463:كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس)-31464:كامپيوترگرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)

17733

كارشناس هواشناسي همديدي

اذربايجان شرقي-سهند

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17734

كارشناس هواشناسي همديدي

اذربايجان شرقي-هريس

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17735

كارشناس هواشناسي همديدي

اذربايجان غربي-اشنويه

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17736

كارشناس هواشناسي همديدي

اذربايجان غربي-خوي

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17737

كارشناس هواشناسي همديدي

اذربايجان غربي-مياندوآب

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17738

كارشناس هواشناسي همديدي

اردبيل-كوثر

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17739

كارشناس هواشناسي همديدي

اردبيل-گرمي

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17740

كارشناس هواشناسي همديدي

اردبيل-مشگين شهر

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17741

كارشناس هواشناسي همديدي

ايلام-ايلام

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17742

كارشناس هواشناسي همديدي

ايلام-سرابله

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17743

كارشناس هواشناسي همديدي

ايلام-مهران

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17744

كارشناس هواشناسي همديدي

بوشهر-بوشهر

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17745

كارشناس هواشناسي همديدي

بوشهر-جم

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17746

كارشناس هواشناسي همديدي

بوشهر-ديلم

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17747

كارشناس هواشناسي همديدي

تهران-آبعلي

2

مرد

2

-

-

-

-

-

-

17748

كارشناس هواشناسي همديدي

تهران-شميرانات

2

مرد

1

مرد

1

-

-

-

-

17749

كارشناس هواشناسي همديدي

تهران-لواسانات

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17750

كارشناس هواشناسي همديدي

تهران-ورامين

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17751

كارشناس هواشناسي همديدي

چهارمحال و بختياري-بلداجي

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17752

كارشناس هواشناسي همديدي

چهارمحال و بختياري-فرخ شهر

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17753

كارشناس هواشناسي همديدي

چهارمحال و بختياري-كيار-ايستگاه سينوپتيك تكميلي دزك

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17754

كارشناس هواشناسي همديدي

خراسان جنوبي-بشرويه

1

-

-

-

-

مرد

1

-

-

17755

كارشناس هواشناسي همديدي

خراسان جنوبي-بيرجند

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17756

كارشناس هواشناسي همديدي

خراسان جنوبي-زيركوه-ايستگاه هواشناسي سينوپتيك تكميلي حاجي آباد

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17757

كارشناس هواشناسي همديدي

خراسان جنوبي-زيركوه-ايستگاه هواشناسي سينوپتيك تكميلي زهان قاين

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17758

كارشناس هواشناسي همديدي

خراسان جنوبي-نهبندان

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17759

كارشناس هواشناسي همديدي

خراسان رضوي-تايباد

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17760

كارشناس هواشناسي همديدي

خراسان رضوي-سبزوار

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17761

كارشناس هواشناسي همديدي

خراسان رضوي-كاشمر

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17762

كارشناس هواشناسي همديدي

خراسان شمالي-بجنورد

2

مرد

2

-

-

-

-

-

-

17763

كارشناس هواشناسي همديدي

خوزستان-اميديه

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17764

كارشناس هواشناسي همديدي

خوزستان-بستان

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17765

كارشناس هواشناسي همديدي

خوزستان-بندرماهشهر

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17766

كارشناس هواشناسي همديدي

خوزستان-گتوند

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17767

كارشناس هواشناسي همديدي

زنجان-گرماب

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17768

كارشناس هواشناسي همديدي

زنجان-ماه نشان

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17769

كارشناس هواشناسي همديدي

سمنان-دامغان

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17770

كارشناس هواشناسي همديدي

سمنان-سمنان

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17771

كارشناس هواشناسي همديدي

سمنان-شاهرود

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17772

كارشناس هواشناسي همديدي

سمنان-ميامي

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17773

كارشناس هواشناسي همديدي

سيستان و بلوچستان-چابهار

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17774

كارشناس هواشناسي همديدي

سيستان و بلوچستان-خاش

1

-

-

-

-

مرد

1

-

-

17775

كارشناس هواشناسي همديدي

سيستان و بلوچستان-زهك

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17776

كارشناس هواشناسي همديدي

سيستان و بلوچستان-سراوان

2

مرد

1

مرد

1

-

-

-

-

17777

كارشناس هواشناسي همديدي

سيستان و بلوچستان-سرباز

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17778

كارشناس هواشناسي همديدي

سيستان و بلوچستان-كنارك

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17779

كارشناس هواشناسي همديدي

سيستان و بلوچستان-گواتر

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17780

كارشناس هواشناسي همديدي

فارس-خنج

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17781

كارشناس هواشناسي همديدي

فارس-درودزن

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17782

كارشناس هواشناسي همديدي

فارس-فراشبند

1

-

-

-

-

مرد

1

-

-

17783

كارشناس هواشناسي همديدي

فارس-فورگ

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17784

كارشناس هواشناسي همديدي

فارس-لار

2

مرد

1

مرد

1

-

-

-

-

17785

كارشناس هواشناسي همديدي

فارس-لامرد

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17786

كارشناس هواشناسي همديدي

قزوين-رازميان

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17787

كارشناس هواشناسي همديدي

قزوين-سيردان

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17788

كارشناس هواشناسي همديدي

قزوين-معلم كلايه

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17789

كارشناس هواشناسي همديدي

قم-قم-ايستگاه هواشناسي سينوپتيك تكميلي كوشك نصرت

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17790

كارشناس هواشناسي همديدي

قم-كهك

2

مرد

1

مرد

1

-

-

-

-

17791

كارشناس هواشناسي همديدي

كردستان-دهگلان

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17792

كارشناس هواشناسي همديدي

كردستان-ديواندره-ايستگاه هواشناسي سينوپتيك تكميلي هزاركانيان

2

مرد

2

-

-

-

-

-

-

17793

كارشناس هواشناسي همديدي

كردستان-ياسوكند

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17794

كارشناس هواشناسي همديدي

كرمان-انار

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17795

كارشناس هواشناسي همديدي

كرمان-بافت

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17796

كارشناس هواشناسي همديدي

كرمانشاه-اسلام ابادغرب

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17797

كارشناس هواشناسي همديدي

كرمانشاه-تازه اباد

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17798

كارشناس هواشناسي همديدي

كرمانشاه-روانسر

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17799

كارشناس هواشناسي همديدي

كرمانشاه-سنقر

1

-

-

-

-

مرد

1

-

-

17800

كارشناس هواشناسي همديدي

كرمانشاه-قصرشيرين

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17801

كارشناس هواشناسي همديدي

كرمانشاه-كرمانشاه

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17802

كارشناس هواشناسي همديدي

كرمانشاه-كنگاور

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17803

كارشناس هواشناسي همديدي

كرمانشاه-گيلانغرب

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17804

كارشناس هواشناسي همديدي

كرمان-شهداد

2

مرد

2

-

-

-

-

-

-

17805

كارشناس هواشناسي همديدي

كرمان-شهربابك

3

مرد

2

مرد

1

-

-

-

-

17806

كارشناس هواشناسي همديدي

كرمان-لاله زار

2

مرد

2

-

-

-

-

-

-

17807

كارشناس هواشناسي همديدي

كهگيلويه و بويراحمد-دهدشت

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17808

كارشناس هواشناسي همديدي

كهگيلويه و بويراحمد-سي سخت

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17809

كارشناس هواشناسي همديدي

كهگيلويه و بويراحمد-گچساران-اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي امامزاده جعفر

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17810

كارشناس هواشناسي همديدي

كهگيلويه و بويراحمد-ليكك

2

مرد

2

-

-

-

-

-

-

17811

كارشناس هواشناسي همديدي

گلستان-كلاله

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17812

كارشناس هواشناسي همديدي

گلستان-گرگان-اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي هاشم آباد

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17813

كارشناس هواشناسي همديدي

گيلان-ديلمان

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17814

كارشناس هواشناسي همديدي

گيلان-رودسر

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17815

كارشناس هواشناسي همديدي

گيلان-منجيل

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17816

كارشناس هواشناسي همديدي

لرستان-الشتر

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17817

كارشناس هواشناسي همديدي

لرستان-پلدختر

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17818

كارشناس هواشناسي همديدي

لرستان-سپيد دشت

2

مرد

2

-

-

-

-

-

-

17819

كارشناس هواشناسي همديدي

مازندران-گزنك

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17820

كارشناس هواشناسي همديدي

مازندران-گلوگاه

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17821

كارشناس هواشناسي همديدي

مركزي-خنداب

1

-

-

-

-

مرد

1

-

-

17822

كارشناس هواشناسي همديدي

مركزي-زرنديه

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17823

كارشناس هواشناسي همديدي

مركزي-ساوه

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17824

كارشناس هواشناسي همديدي

مركزي-شازند

1

-

-

مرد

1

-

-

-

-

17825

كارشناس هواشناسي همديدي

مركزي-كميجان

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17826

كارشناس هواشناسي همديدي

همدان-قهاوند

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17827

كارشناس هواشناسي همديدي

همدان-همدان

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17828

كارشناس هواشناسي همديدي

يزد-بافق

2

مرد

1

مرد

1

-

-

-

-

17829

كارشناس هواشناسي همديدي

يزد-بهاباد

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

17830

كارشناس هواشناسي همديدي

يزد-رباط پشت بادام

1

-

-

-

-

مرد

1

-

-

17831

كارشناس هواشناسي همديدي

يزد-عقدا

1

مرد

1

-

-

-

-

-

-

شرایط احراز تحصیلی اين شغل محل‌ها یکسان می‌باشد: 17733، 17734، 17735، 17736، 17737، 17738، 17739، 17740، 17741، 17742، 17743، 17744، 17745، 17746، 17747، 17748، 17749، 17750، 17751، 17752، 17753، 17754، 17755، 17756، 17757، 17758، 17759، 17760، 17761، 17762، 17763، 17764، 17765، 17766، 17767، 17768، 17769، 17770، 17771، 17772، 17773، 17774، 17775، 17776، 17777، 17778، 17779، 17780، 17781، 17782، 17783، 17784، 17785، 17786، 17787، 17788، 17789، 17790، 17791، 17792، 17793، 17794، 17795، 17796، 17797، 17798، 17799، 17800، 17801، 17802، 17803، 17804، 17805، 17806، 17807، 17808، 17809، 17810، 17811، 17812، 17813، 17814، 17815، 17816، 17817، 17818، 17819، 17820، 17821، 17822، 17823، 17824، 17825، 17826، 17827، 17828، 17829، 17830، 17831
شرایط احراز تحصیلی: 30374:جغرافياي طبيعي(ليسانس)-31357:مهندسي كشاورزي گرايش زراعت و اصلاح نباتات(ليسانس)-31438:هواشناسي(ليسانس)-31464:كامپيوترگرايش نرم افزار(ليسانس)-31582:فيزيك(ليسانس)-31616:شيمي گرايش محض(ليسانس)-31682:مهندسي عمران(ليسانس)-32740:رياضي گرايش كاربردي(ليسانس)-33032:شيمي گرايش كاربردي(ليسانس)-33367:رياضي گرايش محض(ليسانس)

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور