اطلاعيه سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص اعلام نتايج نهايي پذيرفته شدگان در پنجمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور سال 1397 براي سير ساير مراحل استخدام

1397/09/19

باعنایت به برگزاری پنجمين آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در تاریخ 97/04/15 بدين وسيله به اطلاع می‌رساند که نتایج نهایی داوطلبان آزمون در سايت سازمان ‌سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته است. لذا پذيرفته­ شدگان مكلفند به منظور طي ساير مراحل برای استخدام در هریک از دستگاه های اجرایی شامل: سازمان دامپزشكي كشور، سازمان شيلات ایران، وزارت راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان بيمه سلامت ایران، سازمان ملي زمين و مسكن و سازمان اوقاف و امور خيريه به سایت مورد نظر هریک از دستگاه های فوق الذکر مندرج در جدول ذیل مراجعه نمایند.  

ردیف

نام دستگاه

آدرس دستگاه

1

وزارت امور اقتصادي و دارايي

WWW.MEFA.GOV.IR

2

وزارت راه و شهرسازي

WWW.MRUD.IR

3

سازمان حفاظت محيط زيست

WWW.DOE.IR

4

سازمان دامپزشكي كشور

WWW.IVO.IR

5

سازمان شيلات ایران

WWW.SHILAT.COM

6

سازمان بيمه سلامت ایران

WWW.IHIO.GOV.IR

7

سازمان ملي زمين و مسكن

WWW.NLHO.IR

8

سازمان اوقاف و امور خيريه

WWW.OGHAF.IR

ضمناً داوطلباني كه درخصوص نتايج نهايي آزمون سوالاتي دارند، مي­توانند ازطريق بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور حداكثر تا تاريخ 97/09/28 به نشاني: www.sanjesh.org اقدام نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور