خدمت 18081838101

1397/10/18
فرم اطلاعات خدمت / زیرخدمت
عنوان خدمت: تائید صلاحیت متقاضیان استفاده از تسهیلات استعدادهای درخشان شناسه خدمت: 18081838101
نوع خدمت:
شرح خدمت: بررسی و اجرای آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
مدارک مورد نیاز: فهرست اسامی ارسالی از طریق پرتال دانشگاه ها
جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت 6 ماه
ساعات ارائه خدمت ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری  
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
   
   
   
نحوه دسترسی به خدمت Service Web
Service Email
Service Phone
Service Mobile
Sevice Sms
Service Address/Post
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت
نمودار خدمت
دریافت فایل جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور