خدمت 18081837000

1397/10/18
فرم اطلاعات خدمت / زیرخدمت
عنوان خدمت: سنجش مهارت های زبان (انگلیسی و فارسی) شناسه خدمت: 18051837000
نوع خدمت:
شرح خدمت: ثبت‌نام و برگزاری آزمون و سنجش استاندارد مهارت های زبان ( انگلیسی و فارسی) داوطلبان جهت ارائه گواهی
مدارک مورد نیاز: اطلاعات هویتی
جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت 45 روز
ساعات ارائه خدمت ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری 1 بار براي انجام آزمون
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
طبق تعرفه تصویب شده  
   
   
نحوه دسترسی به خدمت Service Web
Service Email
Service Phone
Service Mobile
Sevice Sms
Service Address/Post
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت
نمودار خدمت
دریافت فایل جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور