خدمت 18041838101

1397/10/18
فرم اطلاعات خدمت / زیرخدمت
عنوان خدمت: ارائه خدمات در راستای اجرای مصوبات مربوط به سهمیه حافظان قرآن شناسه خدمت: 18041838101
نوع خدمت:
شرح خدمت: ارائه خدمات در راستای اجرای مصوبات مربوط به سهمیه حافظان قرآن
مدارک مورد نیاز: برای حافضان قرآن ارائه مدارک درجه 1 یا 2 یا 3 حفظ یا اخذ گواهی صحت حفظ
جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت براي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به طور متوسط : 6 ماه براي مدارك تخصصي و بين‌المللي : 1 ماه
ساعات ارائه خدمت ساعت اداری
تعداد بار مراجعه حضوری 1 بار
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
   
   
   
نحوه دسترسی به خدمت Service Web
Service Email
Service Phone
Service Mobile
Sevice Sms
Service Address/Post
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت
نمودار خدمت
دریافت فایل جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور