اطلاعيه ديوان محاسبات كشور درباره‌ تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامی ديوان محاسبات كشور سال 1398

1398/08/25

 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدامي ديوان محاسبات كشور در سال 1398 مي‌رساند كه آزمون مذكور صبح روز جمعه مورخ 98/09/01 در 12 شهرستان كشور برگزار مي‌شود. فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 8:30 آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيم­ساعت قبل از شروع فرآيند بسته خواهد شد، لذا كليه داوطلبان مي‌بايست قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند.

الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون

لينك مربوط به كارت و برگ راهنماي شركت در آزمون از روز چهارشنبه 98/08/29 بر روي سايت اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و متقاضیان مي‌توانند با وارد كردن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرينت كارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعيين شده بر روي پرينت كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

 

ب‌ - درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5 ، 6 ، 14 ، 15 و 16 كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 98/09/01 منحصراً به سايت سازمان سنجش به نشاني فوق قسمت ويرايش اطلاعات مراجعه و نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.

2ـ چنانچه عكس الصاقي به كارت ورودي داوطلب با چهره وي مغايرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عكس و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار براي اصلاح كارت، مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص مراجعه نمايند. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

3- چنانچه عكس روي كارت داوطلب داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه عكس مي­باشد ضروري است ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، 2 قطعه عكس 4×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص مراجعه نمايند. موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.

ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكميل گرديده، در نظر گرفته شده است.

تذكر: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.

 

ج - آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

در صورت بروز اشكال در تهيه پرينت از كارت شرکت در آزمون و يا مشاهده مغايرت در اطلاعات مندرج در كارت ورودی با اطلاعات ثبت‌نامي و يا هريك از موارد مندرج در بند «ب» فوق، داوطلبان مي‌توانند از ساعت 8:30 الي12:00 صبح و 14:00 الي 17:00 بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 98/08/30 به نماینده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (مطابق جدول ذيل) مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالي کارت خود اقدام نمايند.

 

د- زمان و محل برگزاري آزمون

آزمون کليه داوطلبان در صبح روز جمعه مورخ 1/9/98 برگزار مي‌گردد و فرآيند برگزاري آزمون از ساعت‌ 8:30 (هشت و سي دقيقه‌) خواهد بود. آدرس محل برگزاري آزمون بر روي پرينت كارت شركت در آزمون داوطلبان درج گرديده است.

 

ه‍‍ - تذكرهاي‌ مهم‌

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

2- در ورودي ِحوزه ­هاي امتحاني رأس‌ ساعت‌ 8:00 بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند.

3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

4- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب محسوب مي‌گردد و با داوطلبان متخلف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.

5- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند،‌ جزوه، كتاب، ماشين‌حساب، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري رفتار خواهد شد.

6- داوطلبان لازم است درصورت بوجود آمدن هرگونه مشكل در فرآيند برگزاري آزمون براي آنها، نسبت به ارسال درخواست حداكثر تا تاريخ 98/09/07 از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نمايند. بديهي است درخواست هاي واصله بعد از تاريخ فوق قابل بررسي و پيگيري نخواهد بود.

در خاتمه اضافه مي‌نمايد كه داوطلبان درصورت لزوم مي‌توانند سئوال يا سئوالات خود را در اين خصوص از اين تاريخ لغايت روز پنج­شنبه 98/08/30 همه روزه بغیر از ایام تعطیل و در وقت اداری  با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور و يا شماره ‌تلفن ‌42163  با پيش شماره 021 در ميان بگذارند.

 

جدول شماره 1: شهرستان محل برگزاري آزمون استخدامي ديوان محاسبات در سال 1398

 

استان

نام شهرستان محل برگزاري آزمون

استان محل اقامت

آذربايجان شرقي(10)

تبريز(1012)

كليه داوطلبان استانهاي آذربايجان شرقي(10) و زنجان(22)

آذربايجان غربي(11)

اروميه(1104)

كليه داوطلبان استان آذربايجان غربي (11)

اصفهان(13)

اصفهان(1310)

كليه داوطلبان استانهاي اصفهان (13)، چهارمحال و بختياري (17) و يزد (39)

تهران(16)

تهران(1607)

كليه داوطلبان استانهاي تهران (16)، سمنان (23)، البرز (40) ، مركزي (36) و قم (27)

خراسان رضوي(19)

مشهد(1960)

كليه داوطلبان استانهاي خراسان رضوي(19)، خراسان شمالي(20) و خراسان جنوبي(18)

خوزستان(21)

اهواز(2112)

كليه داوطلبان استانهاي خوزستان(21) و لرستان(34)

فارس(25)

شيراز(2536)

كليه داوطلبان استانهاي فارس(25)، بوشهر(15) و كهكيلويه و بويراحمد(31)

سيستان و بلوچستان(24)

زاهدان (2418)

كليه داوطلبان استان سيستان و بلوچستان(24)

كرمان(29)

كرمان(2940)

كليه داوطلبان استانهاي كرمان(29) و هرمزگان(37)

کرمانشاه(30)

كرمانشاه(3024)

كليه داوطلبان استانهاي کرمانشاه (30)، ايلام(14)، كردستان(28) و همدان(38)

گيلان(33)

رشت(3313)

كليه داوطلبان استانهاي گيلان (33)، اردبيل(12) و قزوين(26)

مازندران(35)

ساري(3527)

كليه داوطلبان استانهاي مازندران (35) و گلستان(32)جدول شماره 2: استان و شهرستان محل برگزاري و  نشاني باجه‌هاي رفع نقص احتمالي كارتهاي شركت درآزمون ديوان محاسبات كشور سال 1398

 

جدول شماره 2: استان و شهرستان محل برگزاري و  نشاني باجه‌هاي رفع نقص احتمالي كارتهاي شركت درآزمون ديوان محاسبات كشور سال 1398

نام استان محل اقامت

نام شهرستان محل برگزاري

محل رفع نقص كارت

نشاني باجه‌هاي رفع نقص

آذربايجان شرقي و زنجان

تبريز

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تبريز

تبریز: ميدان جهاد( نصف راه) انتهاي خيابان ورزش ، پرديس دانشگاهي شهيد مدني تبريز

آذربايجان غربي

اروميه

دانشگاه اروميه

ارومیه: خیابان شهید بهشتی، ستاد مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه اروميه

اصفهان ، چهار محال و بختياري و يزد

اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان: ميدان آزادي، بلواردانشگاه، درب شمالي دانشگاه –ستاد برگزاري آزمونهاي دانشگاه اصفهان

تهران، سمنان ، البرز، مركزي و قم

تهران

دانشكده فرهنگ و ارتباطات
 دانشگاه سوره

تهران: ميدان فردوسي ، خيابان انقلاب ، مابين خيابان استاد نجات اللهي و سپهبد قرني ، بن بست شاهرود

خراسان شمالي

خراسان رضوي

خراسان جنوبي

مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد

مشهد: بلوار وكيل آباد-روبه روي پارك ملت-درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد-مديريت آموزشي دانشگاه

كرمان  و هرمزگان

كرمان

دانشكده فني و حرفه اي شهيد
 چمران كرمان

کرمان: خيابان شهيد مصطفي خميني (ره) (شهاب سابق) ابتدای اتوبان هفت باغ علوی

فارس ، بوشهر وكهگيلويه و بويراحمد

شيراز

دانشگاه شيراز

شيراز: خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز

كرمانشاه ، ايلام ، كردستان و همدان

كرمانشاه

دانشگاه رازي كرمانشاه

كرمانشاه: طاق بستان، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازي، سازمان مركزي دانشگاه-اداره آموزش

سيستان و بلوچستان

زاهدان

دانشگاه سيستان و بلوچستان

زاهدان: خيابان دانشگاه-وروي زيباشهر-سازمان مركزي دانشگاه سيستان و بلوچستان-دفتر معاونت آموزشي دانشگاه

خوزستان و لرستان

اهواز

دانشگاه شهيد چمران اهواز

اهواز: بلوار گلستان، جنب پل پنجم، ورودي دانشگاه شهيد چمران اهواز


مازندران و گلستان

ساري

دانشكده فني امام محمد باقر(ع)

ساري: بلوار خزر، خيابان شهيد مطهري (طبرستان)

گيلان، اردبيل و قزوين

رشت

دانشگاه گيلان

رشت: بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروی شهر بازی، پردیس دانشگاه گیلان

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور