اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحيه دوم دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398

1398/07/09

 پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 98 و اطلاعيه مورخ 98/07/08 بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در آزمون مذكور مي‌رساند، با توجه به اعلام شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري اصلاحات جديد مربوط به جداول شماره (1)، (2) و (4) دفترچه راهنماي ثبت نام به شرح ذيل اعلام مي‌گردد. 

داوطلبان با توجه به مندرجات دفترچه راهنماي ثبت‌نام، مفاد اطلاعيه مورخ 98/07/08 و همچنين توضيحات ذيل مي‌توانند با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور در بازه زماني مقرر (تا تاريخ 98/07/13) نسبت‌ به ثبت‌نام اقدام نمايند. ضمناً آن دسته از داوطلباني هم كه قبلا نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده‌اند در صورت تمايل مي‌توانند با توجه به مفاد اطلاعيه‌ فوق و همچنين توضيحات اين اطلاعيه، تا پايان مهلت ثبت‌نام نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام نمايند.

ـ اصلاحات مربوط به جدول شماره(1):

اصلاحات مربوط به رشته امور سرمايه گذاري،پولي و اعتباري(كد 78):

- رشته تحصيلي مديريت كسب و كار(كد437) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته تعيين نفقه(كد 33):

- رشته تحصيلي حقوق(كد252) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته امور حسابداري و حسابرسي(كد 37):

- رشته تحصيلي مديريت بازرگاني با گرايش مالي(كد438) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته امور ثبتي(كد 14):

- رشته تحصيلي حقوق (كد252) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته راه و ساختمان(كد 41):

- رشته تحصيلي مهندسي تكنولوژي عمران(كد439) و مهندسي تكنولوژي معماري(كد 440)به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته كامپيوتر(رايانه) و فناوري اطلاعات(كد 55):

- رشته تحصيلي مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(كد 441) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته ايرانگردي و جهانگردي(كد 23):

- رشته تحصيلي مديريت جهانگردي(كد 442) و مديريت گردشگري(كد 443) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته برق الكترونيك و مخابرات(كد 24):

- رشته تحصيلي مهندسي برق ـ مخابرات(كد338) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته برق، ماشين و تاسيسات كارخانجات(كد 25):

- رشته تحصيلي مهندسي برق ـ مخابرات(كد338) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

ـ اصلاحات مربوط به جدول شماره(2):

ـ شرايط اختصاصي مندرج در بالاي جدول فهرست رشته محل ها ي رشته هاي كارشناسي  جدول شماره(2) به صورت ذيل اصلاح مي گردد.

شرايط اختصاصي: 

- داشتن دانشنامۀ کارشناسی و بالاتر و 15 سال تمام سابقۀ تجربی.

رشته‌هاي تحصيلي مجاز: 

- مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري:‌ كليه رشته هاي تحصيلي (كد436)

اصلاحات مربوط به رشته امور اداري و استخدامي(كد 11):

- رشته تحصيلي مديريت دولتي گرايش منابع انساني(كد444) با داشتن 5 سال تجربه به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

ـ اصلاحات مربوط به جدول شماره(4):

اصلاحات مربوط به رشته بيوتكنولوژي (كد 77):

- دارا بودن كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته تحصيلي مهندسي شيمي(كد222) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور