اطلاعيه وزارت نيرو درخصوص اعلام نتيجه آزمون شركت­هاي وابسته (غيردولتي) زيرمجموعه شركت‌هاي مادر تخصصي توانير و مهندسي آب و فاضلاب كشور

1396/05/04

از كليه پذيرفته شدگان دو برابر ظرفيت آزمون شركت­هاي وابسته (غيردولتي) زيرمجموعه شركت‌هاي مادر تخصصي توانير و مهندسي آب و فاضلاب كشور (آزمون مورخ 96/2/22) دعوت مي‌شود از تاريخ 96/5/9 لغايت 96/5/12 با در دست داشتن اصل و كپي مدارك ذيل به محل شركت متقاضي استخدام (طبق آدرسهاي ذيل) مراجعه نمايند. متذکر می‌گردد در صورت عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده پذیرش وی لغو و به منزله انصراف از ادامه فرآیند تلقی می‌گردد و از داوطلبان ذخیره دعوت به عمل خواهد آمد .
 
-       - آخرين مدرك تحصيلي مندرج در دفترچه راهنما
-        - كارت ملي
-         - شناسنامه
-         - كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دايم ( ويژه برادران )
-        -  مدارك دال بر ايثارگري مورد تائيد مراجع قانوني ذيربط
-       -  مدارك دال بر معلوليت ( ارايه گواهي معلوليت از سازمان بهزيستي )
-       -  مدارك دال بر بومي بودن ( حسب مورد بر اساس هر يك از موارد ذكر شده در بندهاي ده گانه آگهی استخدام )
-        - مدرک مبنی بر جبران کثرت سن موضوع بند 2-1 آگهی استخدام منتشره

- مستندات مربوط به جدول شماره یک مندرج در آگهی استخدام منتشره 

 

                                     دریافت نشانی شرکت های آب و فاضلاب                                دریافت نشانی شرکت های توزیع        

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور