اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص تغییر کد کتاب تاریخ اسلام (2) پایه یازدهم دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام 3-3-6 از منابع آزمون سراسری سال 1399

1398/11/23

بر اساس اعلام خوزه معاونت آموزش و پرورش متوسطه کد کتاب تاریخ اسلام (2) پایه یازدهم چاپ 1397 دیپلم های علوم و معارف اسلامی - نظام 3-3-6 از کد 253/3 به کد 111233 تغییر می یابد

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور