انتخاب رشته آزمون سراسری سال1398 ( «رشته های با آزمون» - «صرفا براساس سوابق تحصیلی» ) + دفترچه ها، اطلاعیه ها و لینک سامانه ها

1398/05/20

الف – دفترچه و انتخاب رشته درآزمون سراسری سال1398 -  رشته های با آزمون

 


سامانه انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1398 - با آزمون


اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام رشته محل های جدید و همچنین برخی اصلاحیات دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1398 (رشته های با آزمون)


اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص سری دوم اصلاحات و اعلام رشته محل های جدید پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در آزمون سراسری سال 1398 (جدید*)


دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398 (گروه ازمایشی علوم انسانی)
 

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398 (گروه آزمایشی علوم ریاضی)


دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398 (گروه آزمایشی علوم تجربی)


دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398 (گروه آزمایشی هنر و زبان های خارجی)


 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398 (بخش پیوست ها ) 
 

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام رشته محل های جدید و همچنین برخی اصلاحیات دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1398


اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ مشاهده سوابق تحصيلي داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي و نحوه تراز نمرات مربوط به آزمون سراسري و سوابق تحصيلي در آزمون‌ سراسري‌ سال 1398

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ اعلام نتايج اوليه، زمان انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و همچنين زمان انتخاب رشته‌ در آزمون سراسري سال 1398

 


ب  – دفترچه و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهر ماه سال 1398

 


سامانه پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهر ماه سال 1398


دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (مرحله پذیرش سراسری - مهرماه سال 1398) 
 

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اصلاحات و اعلام رشته محل های جدید صرفاً براساس سوابق تحصیلی برخی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مرحله پذیرش سراسری برای مهر ماه سال 1398

 

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص سری دوم اصلاحات و اعلام رشته محلهای جدید پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در آزمون سراسری سال 1398


اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در پذيرش دانشجو صرفاًبر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهرماه سال 1398 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي موضوع قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 92/06/10 مجلس محترم شوراي اسلامي و مصوبات پانزدهمين و شانزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 8 و 12 دي‌ماه 1397


اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ مشاهده سوابق تحصيلي داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي و نحوه تراز نمرات مربوط به آزمون سراسري و سوابق تحصيلي در آزمون‌ سراسري‌ سال 1398

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور