مطلب ویژه

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درخصوص چگونگي پذيرش دانشجو صرفاً با سوابق تحصيلي

باتوجه به مصاحبه هاي متعدد افراد غيرمسوول در امر سنجش و پذيرش دانشجو که با قانون مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي سال 1392 و اصلاحيه سال 95 و يا با مصوبات شوراي سنجش و پذيرش مغايرت دارد، به اطلاع داوطلبان عزيز مي رساند...

اطلاعيه مهم سازمان سنجش اموزش کشور در خصوص مصوبات پانزدهمين و شانزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در رابطه با پذيرش رشته‌هاي صرفاً براساس سوابق تحصيلي در ازمون سراسري

به اطلاع داوطلبان عزيز مي‌رساند، براساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو مصوب 10 شهريور ماه 1392 مجلس شوراي اسلامي و مصوبات پانزدهمين و شانزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 8 و 12 دي‌ماه 1397...