مطلب ویژه

بازديد معاون وزيرو رييس سازمان سنجش اموزش از حوزه برگزاري بيست و سومين ازمون المپياد علمي دانشجويي کشور سال 1397

دکتر خدايي معاون وزير و رييس سازمان سنجش اموزش کشور روز پنج شنبه 28 تير ماه با حضور در پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي از بيست و سومين ازمون المپياد علمي و دانشجويي کشور در سال 1397 بازديد به عمل اوردند.

راه اندازي کانال اطلاع رساني سازمان سنجش اموزش کشور در شبکه هاي اجتماعي پيام رسان هاي داخلي

روابط عمومي سازمان سنجش اموزش کشور به منظور سهولت اطلاع رساني و تسريع در انعکاس اخبار، اقدام به راه اندازي کانال اطلاع رساني در پيام رسان هاي داخلي کرده است...