مطلب ویژه

عملکرد سازمان سنجش اموزش کشور شفاف است / اين سازمان حامي هيچ رانتي نيست

سازمان سنجش اموزش کشور درخصوص خبر خبرگزاري تسنيم مبني بر «اسناد جديد درباره تحصيل رانتي حسين فريدون» چرا «رييس سازمان سنجش» از يک رانت حمايت مي کند؟ که در روز دوم مردادماه 1395 منتشر کرده موارد ذيل را جهت تنوير افکار عمومي اعلام مي نمايد

دانشگاه گيلان ادعاي خبرگزاري تسنيم را تکذيب کرد

دانشگاه گيلان طي اطلاعيه اي رسمي ضمن تاييد موارد مربوط در اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور خبر خبرگزاري تسنيم مورخ 30 تيرماه 1395 را تکذيب نمود. متن اطلاعيه که در سايت دانشگاه مذکور در همان روز منتشر شده است به قرار ذيل مي باشد...

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور در خصوص پذيرش پرديس دانشگاه شهيد بهشتي

در پي درج مطلبي تحت عنوان «تحصيل توصيه اي حسين فريدون در مقطع دکتري دانشگاه شهيد بهشتي» در خبرگزاري تسنيم موارد ذيل را به اطلاع مي رساند...